تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان

تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان
آلودگی, بر, تاثیر, تاثیر آلودگی بر گیاهان, تحقیق, تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان, دانلود تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان, گیاهان, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تاثیر آلودگی بر گیاهان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏تاث‏ی‏ر‏ آلودگ‏ی‏ بر گ‏ی‏اهان‏مقدمه ‏در قرن حاضر ، م‏ی‏زان‏ ورود مواد ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ به مح‏ی‏ط‏ ، از طر‏ی‏ق‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ صنعت‏ی‏ ، کشاورز‏ی‏ ، حمل و نقل ، فاضلابها و سا‏ی‏ر‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ انسان ، بطور تاسف‌بار‏ی‏ افزا‏ی‏ش‏ ‏ی‏افته‏ است. مواد ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ، بعد از ورود به مح‏ی‏ط‏ ، ممکن است توسط جابجا‏یی‏ هوا و جر‏ی‏ان‏ آب ، بطور وس‏ی‏ع‏ی‏ انتشار ‏ی‏ابند‏ و اثرات مختلف‏ی‏ بر مح‏ی‏ط‏ و موجودات زنده آن بگذارند. مقاد‏ی‏ر‏ کم مواد ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ممکن است باعث آلودگ‏ی‏ مح‏ی‏ط‏ شوند اما عوارض‏ی‏ به دنبال نداشته باشند. معمولا ‏ی‏ک‏ ماده ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ ، تنها در صورت‏ی‏ آلا‏ی‏نده‏ محسوب م‏ی‏‌‏شود‏ که اثرات مح‏ی‏ط‏ داشته باشد.‏اثر آلا‏ی‏نده‏‌‏ها‏ی‏ مح‏ی‏ط‏ی‏ ‏اثر‏ مح‏ی‏ط‏ی‏ مواد ش‏ی‏م‏ی‏ا‏یی‏ به غلظت آنها در مح‏ی‏ط‏ و ‏ی‏ا‏ م‏ی‏زان‏ در‏ی‏افت‏ و تجمع‌شان توسط موجود زنده بستگ‏ی‏ دارد. عوارض ناش‏ی‏ از آلان‏ی‏ده‏‌‏ها‏ ممکن است از نظر وسعت محدوده‌ا‏ی‏ که اشغال م‏ی‏‌‏کنند،‏ بس‏ی‏ار‏ متفاوت باشند: ‏بعض‏ی‏ از عوارض ، بس‏ی‏ار‏ محدود (محل‏ی‏) هستند ‏ی‏عن‏ی‏ اثر مح‏ی‏ط‏ی‏ آلا‏ی‏نده‏ به نواح‏ی‏ مجاور و نزد‏ی‏ک‏ ، مثلا ‏ی‏ک‏ معدن قد‏ی‏م‏ی‏ ، محدود م‏ی‏‌‏شود‏.
 

 • تحقیق در مورد پيروزي انقلاب اسلامي ايران

  تحقیق در مورد پيروزي انقلاب اسلامي ايران اسلامي, انقلاب, ايران, پيروزي, پيروزي انقلاب اسلامي ايران, تحقیق, تحقیق در مورد پيروزي انقلاب اسلامي ايران, دانلود تحقیق در مورد پيروزي انقلاب اسلامي ايران, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد پيروزي…

 • تحقیق در مورد الودگي محيط

  تحقیق در مورد الودگي محيط الودگي, الودگي محيط, تحقیق, تحقیق در مورد الودگي محيط, دانلود تحقیق در مورد الودگي محيط, محيط, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد الودگي محيط لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد اصول ایمنی در جوشکاری

  پاورپوینت در مورد اصول ایمنی در جوشکاری اصول, اصول ایمنی در جوشکاری, ایمنی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اصول ایمنی در جوشکاری, جوشکاری, دانلود پاورپوینت در مورد اصول ایمنی در جوشکاری, در, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اصول…

 • تحقیق در مورد قالبگیری اشیاء گداخته 39 ص

  تحقیق در مورد قالبگیری اشیاء گداخته 39 ص 39, اشیا, تحقیق, تحقیق در مورد قالبگیری اشیا گداخته 39 ص, دانلود تحقیق در مورد قالبگیری اشیا گداخته 39 ص, ص, قالبگیری, قالبگیری اشیا گداخته 39 ص, گداخته, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد یرقان یا زردی

  پاورپوینت در مورد یرقان یا زردی (زردی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد یرقان یا زردی, دانلود پاورپوینت در مورد یرقان یا زردی, مورد, یا, یرقان, یرقان یا زردی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد یرقان یا زردی لینک دانلود و…